More

  DZ Tomislavgrad: Poziv osiguranim osobama da odaberu obiteljskog liječnika

  Kako odabrati liječnika obiteljske/opće medicine:

  1. Popunjavanjem Izjave o odabiru liječnika koju možete preuzeti na Pultu obiteljske/opće medicine i na pultu informacija u Domu zdravlja Tomislavgrad.

  2. Na osnovu dolje ponuđene Liste liječnika, liječnik se bira na razdoblje od godinu dana.

  Lista liječnika obiteljske/opće medicine

  TIM 1. Bernardina Šarac, dr. med., spec. obiteljske medicine

  TIM 2. Frano Perić, dr. med. spec.,anestezije i reanimacije sa edukacijom iz obiteljske medicine

  TIM 3. Josipa Marković Jurič, dr. med., spec. ORL sa edukacijom iz obiteljske medicine

  TIM 4. Andrea Andrić, dr. med.

  Krajnji rok za odabir obiteljskog liječnika 30. 04. 2024. godine.

  Iskoristite svoje pravo i sami odaberete svog obiteljskog liječnika!

  UPRAVA DOMA ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD