More

  Uprava civilne zaštite HBŽ održala edukaciju djece predškolske dobi u dječjem vrtiću “Pahuljica”

  U sklopu provođenja aktivnosti Plana i programa obučavanja i osposobljavanja struktura
  zaštite i spašavanja Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije u suradnji sa Službom civilne zaštite općine Kupres educirala je djecu predškolske dobi u dječjem vrtiću “Pahuljica” o temi “Elementarne nepogode, ponašanje u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća“ koju provodi načelnica sektora za strukturu i obuku Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije Martina Knez.

  Cilj obuke je na jednostavan i pristupačan način educirati djecu predškolske dobi u dječjim
  vrtićima kako se ponašati u slučaju pojave neke nesreće. Obuka je koncipirana tako da pruža nužne informacije i prijedloge konkretnih aktivnosti s djecom, koja će im omogućiti da: usvoje znanja o pravilnom postupanju u slučaju različitih elementarnih nepogoda i drugih nesreća; steknu vještine pravilnog postupanja u izvanrednim situacijama; emotivno ojačaju kako bi u izvanrednoj situaciji mogli zadržati prisebnost i primijeniti stečena znanja i vještine; upoznaju se s važnijim telefonskim brojevima koji se koriste samo u slučaju hitnosti.

  Pripadnici Vatrogasne postrojbe “Kupres” ispred vrtića praktično su pokazali tehničku opremu, uređaje i vozilo koje koriste u izvršavanju zadaća iz svoga djelokruga rada, te su s
  djecom izveli praktičnu vježbu gašenja požara. Djeci su ovom prilikom podijeljene bojanke s motivima vatrogastva, a svjedočili smo da im je ovo predavanje bilo izuzetno zanimljivo, a naravno da je nadasve i korisno.

  Vlada HBŽ