More

    U dnevnom zrcalu: Julilja Barišić – voditeljica Službe za polivalentnu patronažu DZ Tomislavgrad

    Naša gošća emisije “U dnevnome zrcalu” danas će biti Julija Barišić – voditeljica Službe za polivalentnu patronažu Doma zdravlja Tomislavgrad.

    Tema emisije: Provedba projekta “Pazite na svoje srce!”

    Budite s nama od 11 sati.