More

  Dnevni red za 26. redovitu sjednicu Općinskog vijeća Tomislavgrad

  Na temelju članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Tomislavgrad („Službeni glasnik
  Općine Tomislavgrad“, broj: 2/18 i 1/20), sazivam Dvadeset šestu redovitu sjednicu
  Općinskog vijeća Tomislavgrad za dan 29. svibnja 2024. godine (srijeda).
  Sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad, održat će se u općinskoj vijećnici u zgradi Općine
  Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića 120, s početkom u 10:00 sati.

  Za sjednicu predlažem sljedeći:

  D N E V N I R E D

  1. Usvajanje Zapisnika s Dvadeset pete redovite sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad
  održane 27. ožujka 2024. godine;
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Proračuna Općine Tomislavgrad za
  2023. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o dodjeli Javnog priznanja Medaljon Općine Tomislavgrad;
  4. Prijedlog Odluke o dodjeli Javnog priznanja Proglašenje počasnim građanima Općine
  Tomislavgrad;
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o preuzimanju utemeljiteljskih i vlasničkih prava i
  obveza nad Radiotelevizijom Herceg-Bosne d.o.o. Mostar;
  6. Prijedlog Odluke o prijenosu osnivačkih prava Osnovne glazbene škole Tomislavgrad
  na Vladu Hercegbosanske županije;
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju i funkcioniranju
  zaštite od požara i vatrogastva;
  8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, lokacijama i naknadama za
  izgradnju solarnih elektrana na području Općine Tomislavgrad s izvješćem o
  provedenoj javnoj raspravi;
  9. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevinskog
  zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije;
  10. Prijedlozi Odluka o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog gradskog i ostalog
  građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe – 5 prijedloga;
  11. Prijedlozi Odluka o izmjeni statusa nekretnina kao javnog dobra – 2 prijedloga;
  12. Prijedlog Odluke o imenovanju Općinskog javnog pravobranitelja;
  13. Prijedlog Programa izrade katastra komunalnih uređaja na području Općine
  Tomislavgrad;
  14. Prijedlog Rješenja o preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta;

  15. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku Općinskog načelnika o izboru
  najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na
  području općine Tomislavgrad;
  16. Prijedlog Rješenja o ustupanju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Tomislavgrad
  Crvenom križu Tomislavgrad;
  17. Prijedlog Rješenja o ustupanju poslovnog prostora u vlasništvu Općine Tomislavgrad
  Srednjoj glazbenoj školi Tomislavgrad;
  18. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje
  Ugovora o pružanju odvjetničkih usluga i nagradi;
  19. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ivana
  Mažuranića" Tomislavgrad;
  20. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ivana
  Mažuranića" Tomislavgrad;
  21. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javnog poduzeća Veterinarska stanica
  d.o.o. Tomislavgrad za 2023. godinu;
  22. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Starački dom
  Tomislavgrad za 2023. godinu;
  23. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Centar za socijalnu skrb
  Tomislavgrad za 2023. godinu;
  24. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Kulturno-informativni
  centar Tomislavgrad za 2023. godinu;
  25. Prijedlog Rješenja o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Gradska športska
  dvorana Tomislavgrad za 2023. godinu i
  26. Aktualni sat.

  S poštovanjem,

  PREDSJEDNIK OV
  Ilija Papić, ing.tel.