More

  Ministar pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije Aleksandar Rodić na konferenciji o pristupanju zemalja Jugoistočne Europe Europskoj uniji

  U organizaciji Ministarstva pravde BiH, a u suradnji s Izaslanstvom EU, Direkcijom za
  europske integracije i projektom EU4Justic, u Sarajevu je u četvrtak 27. lipnja. 2024. godine, održana “Ministarska konferencija na temu pregovora o pristupanju država Jugoistočne Europe Europskoj uniji (Poglavlje 23-Pravosuđe, borba protiv korupcije i temeljna prava) i preostalim koracima do ove faze”.

  U radu konferencije sudjelovao je ministar pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije
  Aleksandar Rodić.
  Poglavlje 23-Pravosuđe i temeljna prava je jedno od najizazovnijih i najsloženijih poglavlja, a brzina i trajanje pregovaračkog procesa u ovoj oblasti izravno utječe i na napredak u drugim aspektima pregovora sa Europskom unijom.

  Politike EU u oblasti pravosuđa i temeljnih prava imaju za cilj održati i razvijati Uniju kao
  područje slobode, sigurnosti i pravde. Uspostavljanje neovisnog i efikasnog pravosuđa od
  najveće je važnosti. Nepristranost, integritet i visoki standardi presuđivanja sudova od
  temeljnog su značaja za očuvanje vladavine prava. To zahtijeva čvrstu posvećenost uklanjanju vanjskih utjecaja nad pravosuđem i osiguravanje odgovarajućih financijskih sredstava i obuke.

  Isto tako, države članice moraju se efikasno boriti protiv korupcije koja predstavlja
  prijetnju stabilnosti demokratskih institucija i vladavine prava. Čvrsti pravni okvir i pouzdane institucije su potrebne da podrže koherentnu politiku prevencije i sprječavanja korupcije.

  Države članice moraju osigurati poštovanje osnovnih prava i prava građana EU, koja su
  zagarantirana pravnim temeljem Europske unije, kao i samom Poveljom Europske unije o
  osnovnim pravima.

  Vlada HBŽ