More

  Održana 8. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

  Vlada Hercegbosanske županije  je održala 8. sjednicu. Na samom početku sjednice Vlada Hercegbosanske županije na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva utvrdila je prijedlog Zakona o šumama Hercegbosanske županije i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru. Ovim Zakonom između ostalog uređuje se očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta, jačanje njihovih ekoloških funkcija, planiranje u šumarstvu i upravljanje šumama i šumskim zemljištem, ekonomske funkcije, financiranje biološke obnove i unapređivanje šuma na području Hercegbosanske županije, zakon je usklađen s europskim zakonodavstvom.

  Vlada je na prijedlog Ministarstva financija dala suglasnost na Dokument okvirnog proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2025.-2027. godine. Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2025.-2027. godine je kompleksan i sveobuhvatan dokument srednjoročnog planiranja koji između ostalog sadrži makroekonomske projekcije i prognoze te gornje granice proračunskih sredstava i izdataka za naredne tri godine. Izrada DOP-a Hercegbosanske županije zasniva se na procjeni gospodarskog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih pokazatelja i prognozi prihoda i rashoda.

  Na  sjednici Vlada je na prijedlog Ministarstva financija dala suglasnost na Naputak za zaključivanje i izvršenje ugovora o izvansudskoj nagodbi u 2024. godini i dokumentima koji se odnose na Naputak. Također donesena je Odluka o objavi  Javnog poziva za izvansudsku nagodbu s imateljima pravomoćnih sudskih odluka – rješenja o izvršenju sudskih presuda za potraživanja prema Proračunu Hercegbosanske županije za 2024. godinu a za pripremu i provedbu ovog Javnog poziva Vlada je ovlastila ministra financija Ivana Ćubelu. Na prijedlog Ministarstva financija dana je ovlast predsjedniku Vlade  Hercegbosanske županije Ivanu Vukadinu za potpisivanje svih ugovora o izvansudskoj nagodbi za izmirenje financijskih potraživanja po izvršenim sudskim rješenjima na teret proračuna Hercegbosanske županije.

  Vlada Hercegbosanske županije na prijedlog Ministarstva gospodarstva donijela je Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog Aneksa br. 1. Ugovora o koncesiji, određenju i ovlaštenju resornog ministarstva za potpisivanje Aneksa br. 1 s poduzećem „ČAJUŠA“ d.o.o Kupres za izgradnju turističkog i sportsko-rekreacijskog centra na lokalitetu „Čajuša“ u općini Kupres. Također na prijedlog Ministarstva gospodarstva na današnjoj sjednici Odlukama su odobrena  financijska sredstva jedinicama lokalne samouprave u Hercegbosanskoj županiji za suorganizaciju međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2024. godine.

  Vlada je na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva i socijalne skrbi donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (Pozitivna lista lijekova HBŽ), te je usvojeno 7. kvartalno izvješće o realizaciji programa financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

  Vlada Hercegbosanske županije donijela je nekoliko odluka o odobravanju financijski sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2024. godinu i to: u svrhu pomoći u radu Duhovno humanitarne udruge „KAP LJUBAVI“ u iznosu 5000KM, Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica u svrhu organiziranja radionice iz područja komunikologije, nenasilna komunikacija u iznosu 2500KM , Udruzi građana „Jezerac“ iz Livna za organiziranje humanitarnog turnira u svrhu pomoći djeci s poteškoćama u razvoju Župe Vidoši u iznosu 3000 KM, Udruzi građana „SAD“ iz Livna u svrhu organiziranja humanitarne sportske aktivnosti „Sportom do zajedništva“ 4000KM i Udruzi za promociju biciklizma  „ Hercegovina Bicikl “ za organiziranje Balkanskog prvenstva u biciklizmu, a koje će se održati u sklopu događaja „ Blidinje Bike Festival 2024 “ 3000KM.

  Vlada HBŽ